ROMANOV INVEST S.R.L., societate organizată şi funcţionând conform legilor din România, având sediul social în Cluj-Napoca, str. Observatorului, nr. 9, bl. OS 9, sc. 2, etj. Parter, ap. 11, jud. Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/3161/2016, Cod Unic de Înregistrare 36453487, este operator de date cu caracter personal și se supune întru totul legislației române și europene în acest domeniu valabilă la data de 25 mai 2018.

Vă informăm că, în vederea utilizării aplicației tapPoint, comercializării și procesării comenzilor dumneavoastră, a livrării/asigurării transportului produselor comandate de către dumneavoastră precum și în scopuri de marketing, ROMANOV INVEST S.R.L. stochează și prelucrează electronic datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm in conformitate cu prevederile legale.

I. Datele personale sunt utilizate cu atenție si rigurozitate, doar in condiții de legalitate, în următoarele scopuri:

II. Baza legală pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus consta in:

III. Confidențialitatea este pentru noi o valoare esențială, astfel operatorul nu divulgă datele dvs. personale către terți, în vederea altor scopuri comerciale sau de altă natură, cu excepția categoriilor de destinatari către care se pot divulga datele personale conform relațiilor contractuale deținute de operator sau conform legii. Cu titlu de exemplu, enumerăm mai jos:

IV. Datele personale vor fi păstrate pe toată durata utilizării aplicației tapPoint de către client/consumator, pe durata procesării comenzilor/livrării produselor, la care se adaugă durata necesară în mod rezonabil pentru scopurile menționate mai sus și/sau perioada de timp prevăzută de contract sau de lege.

V. Cu privire la datele dumneavoastră prelucrate de operator vă puteți exercita următoarele drepturi, printr-un simplu mesaj la adresa cuciucroman@tappoint.app

VI. Operatorul nu transferă datele personale într-o țară din afara Europei sau a Zonei Economice Europene.

VII. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la datele dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

VIII. Operatorul asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor.

IX. ATENTIE: TapPoint nu va putea returna contra valoarea punctelor în caz de nefolosirea lor în totalitate sau parțial.
Punctele pot fi folosite doar prin serviciul TapPoint și doar pentru produsele furnizate de către TapPoint.

X. Ȋn cazul în clientul prezintă un comportament neadecvat sau agresiv asupra staffului TapPoint, administratorii își rezervă dreptul de a bloca clientul în a mai folosi serviciul TapPoint prin adăugarea într-o așa numită listă neagră sau ștergea acestuia din baza de date și confiscarea punctelor pe care clientul le deține la acel moment fără posibilitatea de a-i fi returnată contravaloarea punctelor confiscate.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră în legatură cu subiectul de mai sus, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP ale cărei date de contact se regăsesc aici http://www.dataprotection.ro/.